Ain´t I a woman?

Om Lena Andersson, Trump och trans

Det har nu gått flera veckor sedan stormningen av Kaptitolium i Washington den 6 januari, när en beväpnad mobb bröt sig igenom avspärrningarna och strömmade in medan den demokratiskt valda församlingen fick söka skydd. Recensionerna av det som hände liksom tolkningarna fortsätter att fylla media. Och frågan som många försöker ge svar på är om detta också skulle kunna hända här, i vårt samhälle.

Krönikören och författaren Lena Andersson är snabbt färdig med sin analys och den publiceras på ledande plats i Svenska dagbladet den 9 januari. Rubriken lyder: Det som bär det auktoritäras alla kännetecken.

Det som enligt Lena Andersson var det som vägledde Trumps anhängare när de ”stormade in över de vackra gamla golven i Kapitolium” var kunskapssynen, baserad på ”det senaste halvseklets subjektiva sanningar”. Dessa har enligt Andersson lett till en intellektuell regression, en återgång till barnets utvecklingsstadium ”där barnet ännu inte vet hur pronomen fungerar”.

Nu blir jag som läsare nyfiken. Var det en okunskap om pronomen som orsakade stormningen av Kapitolium? Enligt Andersson är transpersoner ett huvudproblem. Inte i sig, utan därför att de begär att få bli omnämnda med ett pronomen som de själva önskar, inte det som omgivningen av olika anledningar tycker passar.

Bakom frågan om könstillhörighet ”finns samma idéer som gett oss alternativa fakta och sanningsrelativism.” Det är verkligen en häpnadsväckande slutsats att sammanföra en liten grupps önskan att få bli bekräftade så som de själva uppfattar sig med en presidents lögner om valfusk.

Men svinhugg går igen. Hänvisningarna till vad som anses ”naturligt” och ”förnuftigt” har genom historien flitigt använts av dem som av olika anledningar inte velat ge andra människor rätt att få leva och bli bekräftade som dem de menar sig vara.

Vid Women´s Rights Convention i Ohio 1851 håller den svarta före detta slavkvinnan Sojourner Truth ett kort tal som gått till historien under rubriken ”Ain´t I a woman?” I talet går hon till angrepp mot dem vill förvägra henne och andra rätten att få samma rättigheter som andra. ”You need not be afraid to give us our rights for fear we will take too much, for we can´t take more than our pint`ll hold”. Så säger hon till alla dem som tror att kvinnors frihet och rättigheter skulle inkräkta på andras. Och hon sätter med de orden fingret precis på vad det handlar om: rädsla, en rädsla baserad på okunskap och ovilja att sätta sig in i en annan människas situation. Det är just en sådan rädsla som genomsyrar hela Lena Anderssons krönika.

Andersson nämner det hon kallar för ”transaktivismen” och klagar över att ”den som inte delar rörelsens språkbruk och åskådning ska helst brännmärkas och hindras från att framföra sina synpunkter”. Det är ett märkligt yttrande från en som på ledande plats i en av våra största dagstidningar ges fullt utrymme att fritt formulera sin mening. Vem eller vilka har försökt hindra detta? Det får vi inte veta. Alla skall ha rätt att uttrycka sin åsikt utan repressalier. Däremot är det knappast förvånande att de människor som förklaras som infantila, oförnuftiga och ologiska ger svar på tal.

Jag kan sedan många år kalla mig ”transperson” om nu en titel anses nödvändig. Jag känner många transpersoner men vilken ”rörelse” Lena Andersson menar har jag ingen aning om. Jag känner dem som enskilda individer, som sinsemellan är väldigt olika, så som människor i allmänhet är. De har en sak gemensamt. De vill få möjlighet att leva sina liv så som de uppfattar sig själva. Det är ofta en kamp mot en omgivning som vill förvägra dem det och hävdar att de ljuger, eller, med Anderssons språkbruk, bara drivs av en känsla. Jag kan av egen erfarenhet intyga att det är långt mer än en känsla. Det är en övertygelse som bäst beskrivs som visshet.  Det är en visshet som, även om en kan känna stolthet över sig själv, ofta hade gjort livsresan oändligt mycket enklare om den bara varit en ”känsla”.

I det här avseendet begär transpersoner inte mycket av sin omgivning. Egentligen begärs bara det som jag antar att Lena Andersson och alla andra begär, att få bli bemötta och bekräftade som den en identifierar sig som. Ibland kan det vara nödvändigt att berätta det eftersom till exempel sättet att klä sig som bekant inte alltid överensstämmer med övriga vittnesbörd. Att jämföra transpersoner med den våldsmobb som vällde in i Kapitolium får mig att tappa andan.

Lena Andersson menar att ett samhälle som vill ge människor möjlighet att själv välja sitt pronomen ”vältrar sig i personliga och gruppmässiga erfarenheter” och ”får förr eller senare en ledare som Trump.” Det förhåller sig precis tvärtom. En demokrati visar sin halt och sin styrka just i förmågan att lyssna också till dem som är i minoritet och som inte har någon annan makt än sin röst. Att inte vilja eller våga göra just det har ett namn: fobi.

Ann-Christine Ruuth

 

 

 

Torka aldrig tårar utan komplett skyddsutrustning

Handen på hjärtat, nog har också du någon gång funderat på hur det kommer att bli när du är död? Det har jag. Jag tänker då inte på hur det blir i himlen, vilket hade anstått en präst. Jag menar begravningen. Vilka kommer att vara där? Vad kommer de att säga till varandra om dig? Säkert har du liksom jag också funderat på hur begravningen skall vara utformad, vilka psalmer som skall sjungas och vilken musik som skall framföras? Möjligen är det hos mig en yrkesskada efter att som präst ha varit med om så många begravningar och ofta mött anhöriga som aldrig någonsin hört den som nu är avliden ens antyda hur hen skulle vilja ha det.

Ingen bestämmer förstås sin död. Vi kan fantisera om att få leva till hög ålder och dö stilla, mätta på livet, omgivna av våra nära och kära. Vi kan också, vilket ofta rekommenderas, planera i detalj hur vi vill att det skall vara vid begravningen och foga in det i  ”det vita arkivet”. Sådana bestyr kan vi nu, som en följd av coronavirusets härjningar, lämna därhän.

Jag är, tror jag, inte rädd för att dö även om jag hoppas få leva många år till med min fru och se mina barnbarn växa upp. Jag är, tror jag, fullt medveten om livets bräcklighet och hur mitt liv kan ta slut på bråkdelen av en minut. En hjärtattack, en bilolycka eller vad du vill. Men tanken att jag skulle få tillbringa mina sista dagar på en intensivvårdsavdelning, om det fortfarande finns plats, där mina anhöriga är förbjudna tillträde, där sjukvårdspersonal frågar hur jag har det genom en glasruta och mina närmaste försöker ta avsked via mobilen, den tanken skrämmer mig. Torka aldrig tårar utan handskar sas det en gång. Nu är det osäkert om det alls kommer att torkas några tårar. I varje fall inte utan komplett skyddsutrustning.

Till det kommer också insikten att min kropp kanske kommer att begravas utan närvaro ens av mina allra käraste. Plötsligt har det i begravningsannonser vanliga uttrycket ”begravningen sker i stillhet” fått en närmast bokstavlig betydelse. Den påbjudna sociala distanseringen följer oss ända till graven och inte ens på flera meters avstånd får sörjande närvara utom i undantagsfall och i mycket litet antal.

Jag undrar vad det gör med oss. Jag vet i alla fall vad det gör med mig. Det skrämmer mig. Det skrämmer mig mer än tanken på min egen död. Talas det om detta? Talar vi med varandra om detta? Och hur ska vi tala med varandra om detta utan att ångesten gör det övermäktigt? Jag vet inte. Men jag tror vi måste försöka.

Ann-Christine Ruuth

Här! Håll honom du!

What if God was one of us?
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
Tryin’ to make his way home?

Det var 1995 som Joan Osborne skrev och sjöng in den här sången. För många var det chockerande att beskriva Gud som ”a slob like one of us”. Kanske var Joan Osborne inte medveten om det, men vad hon skrev var inget annat än en julsång. Den beskriver nämligen precis vad julen handlar om. Gud blir människa, född på det nedersta trappsteget, ”a slob like one of us”.

 

Gud väljer att dela våra liv från insidan, som en av oss. Han delar allt det vi längtar efter, allt det vi fruktar, allt det vi gläds åt och allt det som bedrövar oss. Men ack vad människor genom historien ansträngt sig för att göra honom anständig, höjd över vardagslivets utmaningar och oberörd av det som andra människor kämpar med. Men varje försök, varje minsta försök att göra honom mindre mänsklig i något avseende är att göra honom till något annan, någon annan än den han är. Han är till 100 procent människa som inte skiljer sig från oss mer än på en enda punkt. Han förmådde älska alla utan undantag och utan begränsningar. Det beror på var han kom ifrån. Sådan far, sådan son.

 

Håll honom du!

Det finns oändligt många avbildningar av hur vi trodde det såg ut i stallet när Jesus föddes. Många är vackra och det ser ofta så mysigt ut med alla djuren och stjärnan som lyser. Min favorit är nog Andrew Gadd´s målning ”Bus Stop Nativity”. Inte mysigt alls. Den placerar Josef, Maria och det nyfödda barnet i en busskur, mitt bland alla människor. Det är kallt och mörkt, inte skymten av någon vacker stjärna. Det snöar och paraplyerna är uppfällda. Någon står och tittar på en tidtabell, andra rusar förbi.  Några tittar nyfiket in genom glaset i busskuren. Men några anar undret och faller på knä vid Jesus. Vi dras in i det som händer. Det är som om Gud låter Jesus födas rakt in i mitt eget liv, som om Maria vilket ögonblick som helst vänder sig mot mig och säger: Här! Håll honom du! Och mina händer darrar vid tanken på att jag, JAG, skulle hålla Guds egen son, världen frälsare, i mina händer. Skulle jag ens våga möta blicken från detta lilla barn? Men Gud lägger sin son inte bara i Marias famn utan i varje människas famn som vill ta emot. Och var och en av oss är värdiga att hålla detta barn av en enda anledning. Vi är människor.

 

Det är inte han som behöver dig

”Julen är till för att vi ska unna oss själva och andra” stod det i julreklamen för ett stort företag. Och jag hajade till. Unna, ett ord som är så till brädden fyllt av självgodhet, är för mig själva motsatsen till vad julen står för. När vi unnar oss själva eller andra något då sker ju detta med den underliggande föreställningen att vi på något sätt är värda det, att vi själva eller mottagaren har förtjänat det. Men Gud unnade inte världen sin egen son. Detta är Guds gåva som ges till oss utan varje tanke på att vi skulle vara värdiga, utan minsta förbehåll.

 

Ändå är den tanken stark hos många av oss att vi inte duger att ta emot gåvan. Vi bävar vid tanken på allt vi skulle ha gjort för Jesus, för hans skull, men aldrig gjorde. Kanske vi till och med försöker kompensera detta vid jul genom vår strävan att uppfylla andras önskningar. Det räcker fullkomligt att fråga andra vad de önskar sig, men vi vågar knappast nudda vid tanken på att fråga Jesus vad han önskar sig. Så uppfyllda är vi av tanken på att livet handlar om att prestera och vara en god människa. Åtminstone vid jul. Men stallet i Betlehem, Maria och det lilla barnet handlar inte om vad du eller jag är beredda att göra för Jesus. Det är inte han som behöver dig.

 

Det verkligt viktiga

Och det hände sig vid den tiden att det utanför stadsporten till Jeriko satt en blind och bad om pengar. Detta var, som du förstår, innan kommunalpamparna i staden förbjudit tiggeri. Han hörde en dag hur ovanligt mycket folk var i rörelse och fick veta att det berodde på att Jesus, som alla talade om, var på väg. Honom ville denne tiggare möta, men eftersom han inte ser var Jesus befinner sig så börjar han ropa, ja skrika efter Jesus. Så oförskämt av en person som många av de fina människorna i Jeriko mest betraktade som ett irriterande inslag i gatubilden. Tig, sa de. Men han var fräck nog att fortsätta med sitt ropande. Och plötsligt hör han en röst som lugnt, men tydligt, säger ”Vad vill du att jag skall göra för dig?”. Och de fina människorna i Jeriko häpnade. Vem är han som till och med talar med tiggare? Och det kan väl förresten ett barn räkna ut vad den där tiggaren vill. Men Jesus måste höra honom själv säga det, höra vad som är det verkligt viktiga i den här människans liv.

 

Vad skulle du ha svarat? Vad är det verkligt viktiga i ditt liv? Vad är det allra, allra mest angelägna denna jul, bortom julmaten, pyntet och klapparna? Kanske är det något som du inte ens förmår formulera för dig själv, eftersom det verkar ouppnåeligt eller fyller dig med skam. Och det finns ju alltid gott om röster, både inom och utom oss själva som ropar ”tig”. Det tog mig många år innan jag förstod att Jesus verkligen ville höra, att jag med fullt förtroende kunde berätta allt för honom. Det skedde inget mirakel, inga änglar steg ner från himlen, åtminstone inte vad jag kunde se. Men det var en befrielse att veta att någon visste, någon som ville mig väl. Det blev början till en förändring. Framförallt slutade jag vara rädd, rädd för mig själv och för vad andra människor kunde ha att säga.

 

Hello you fool, I love you!

Att Gud blir människa, varför det sker och varför det sker så som det gör i Betlehem är ett mysterium, en hemlighet som vi aldrig kan göra anspråk på att helt förstå. Vi kan bara som herdarna se på när undret sker. Detta är Guds kärlekshandling, Guds sätt att säga till var och en av oss: ”Fattarå! Jag älskar dig! Jag unnar dig inget, nej jag öppnar hela famnen. Och jag har en enda fråga: Vad vill du att jag skall göra för dig?”

 

En välsignad jul önskar dig

 

Ann-Christine Ruuth

Veckans ord: Könskorrigering

När min fru återvände till jobbet efter semestern visste inte alla av hennes kollegor att hon nyligen gift sig med mig. Kollegan gratulerade till vigseln men kunde inte bärga sig, frågan måste fram: ”Är hon opererad?” Min fru förklarade att det var en typ av frågor som hör till den personliga integriteten och som därför inte bör ställas. Det visade sig att kollegan nyss läst en stort uppslagen artikel om en transperson som utförligt redogjort för alla detaljer i sin transition, även kirurgiska ingrepp och att hen därför ansåg det naturligt att fråga.

Det är numera inte alls ovanligt att kunna läsa om transsexuella i media. I ofta stort uppslagna artiklar berättar människor öppet och utförligt om sin resa. Och jag antar att det är bra, även om jag ibland känner ett stort behov av att ropa stopp. Snälla nån, en måste inte svara på varenda fråga journalisten ställer, ibland om de mest intima saker, frågor som de flesta andra aldrig skulle drömma om att redovisa offentligt. Men det är som om transsexuella förväntas redovisa allt, och vi ställer ofta upp alldeles för villigt. Ibland är det uttalade syftet att hjälpa andra i samma situation. Men om du berättar allt, leder det snarare till att andra också förväntas göra detsamma, något som de kanske inte alls är beredda till. Framförallt bidrar det inte till ökad insikt om vad saken gäller.

Det är tydligt att det som framförallt tilldrar sig ett väldigt stort intresse är kirurgiska ingrepp i könsorganen, något som i media brukar kallas könskorrigering. Det är ett ord som är mycket missvisande och som numera alltmera sällan används i professionella eller andra mer formella sammanhang. Ett exempel är den stora utredningen ”Transpersoner i Sverige” som kom i höstas på beställning av Kulturdepartementet. Där används genomgående uttrycket könsbekräftande behandling som ett samlande begrepp för olika åtgärder, t ex hormonbehandling, röstträning, plastikkirurgi.

Det spelar roll vilka ord vi använder, eftersom orden är bärare av många innebörder och formar vårt tänkande. Låt mig ge ett exempel från ett annat område. Vi säger inte längre invalid om någon som sitter i en rullstol. Ordet kommer från engelskan och har den bokstavliga betydelsen ”utan värde”. Vi säger inte ens rullstolsbunden, eftersom det leder oss att tro att personen är på något sätt fastbunden i stolen. Vi börjar lära oss att undvika ordet funktionshindrad eftersom det leder oss att tro att hindret är hos personen medan det i själva verket ofta är i personens fysiska miljö hindren finns.

På samma sätt bör ord som könsbyte och könskorrigering undvikas eftersom det leder oss till ett feltänkande när det gäller kön. När ordet används i media i beskrivningar av transpersoner syftar det oftast på någon form av kirurgiska ingrepp i könsorganen. ”Hon väntar på sin könskorrigering” ”Han fick sin könskorrigering gjord i Bangkok” ”En könskorrigering är en komplicerad operation”. Den som vill beskriva hela processen, som kan vara kort eller lång och se väldigt olika ut, rekommenderar jag att använda ”transition”, det ord som används i engelskspråkiga sammanhang. Jo, det är engelska. Men jag tror vi klarar det!

Det är sant för de allra flesta att när vi föds tilldelas vi ett kön av de två som står till buds beroende på vad barnmorskan iakttar mellan våra ben. Men kön är långt mera genomgripande och mångfacetterat än en fråga om hur våra yttre könsorgan ser ut. Och variationerna är många, inte minst på det rent biologiska planet. Varje år föds 10-15 barn där det är omöjligt att tilldela kön eftersom de yttre könsorganen inte är utvecklade så att det är möjligt att avgöra. Det föds f ö i vårt land c:a 25 flickor varje år med en X-kromosom istället för de vanliga två. 70 pojkar (c:a) föds med en extra X-kromosom istället för den vanliga uppsättningen XY. Det finns inom det som kallas intersexualitet i själva verket ett stort antal diagnoser, flera av dem blir inte uppenbara förrän långt fram i livet. (https://www.svd.se/tjej-eller-kille-biologiskt-kon-ar-mer-komplext-an-vad-manga-tro https://www.genus.se/ord/intersex/)

Men transsexualitet (ett ord som i engelskan anses föråldrat och oftast ersätts med transgender) handlar inte i första hand om biologi utan om identitet. Att kroppen har stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva (och andra) är oomstritt. Men den har inte avgörande betydelse. Hur könsidentiteten formas är ett forskningsområde där ännu mycket är ogjort. Många frågor är fortfarande obesvarade. Men ett stort antal människors egna berättelser och erfarenheter har lärt oss att kropp och könsidentitet långt ifrån alltid är kompatibla. Min egen könsidentitet, hur jag uppfattar mig, är inte sällan en annan än den av min kropp och barnmorskan uttalade. Och det är detta som är mitt kön, den jag själv uppfattar att jag är.
Jag menar därför att en könskorrigering eller könsbyte i den här meningen, den avgörande meningen, är omöjlig.
Ett avlägsnande av könsorgan förändrar inte min könsidentitet, min upplevda könstillhörighet. Den kan ha stor och betydelsefull påverkan för mitt välmående, absolut, men inte för min identitet. Den som upplever sig som och identifierar sig som man blir inte ”kvinna” om penis amputeras. En kvinna börjar inte uppfatta sig som man genom en mastektotomi. (Den som vill ha detta ytterligare illustrerat rekommenderas att se Pedro Almodóvars film ”The Skin I Live In. Det är en bitvis obehaglig men ytterst klargörande film om det omöjliga i att göra om en människas könsidentitet.)

Så detta vill jag säga till dig som jobbar med media och till dig som bara är nyfiken: Att fråga en transperson om hen ”är opererad” är inte bara ytterst oartigt och ett rejält överskridande av den personliga integriteten. Det är okunnigt och det är framförallt irrelevant. Och när en transperson beredvilligt berättar om sin operation under rubriken ”könskorrigerad” bidrar inte detta på något sätt till att skingra dimmorna eller underlätta för andra. Det är precis tvärtom. I själva verket vidmakthåller det tvåkönsnormen, den som säger att det bara finns två kön, som är klart åtskilda och kan identifieras med hjälp av hur kroppen ser ut. Det gör det också svårare för alla dem som inte kan identifiera sig med något av begreppen ”man” eller ”kvinna” och alla dem som gör det men som av olika anledningar väljer att inte genomgå några operationer.

Mycket som har med kön att göra kan givetvis korrigeras. Mitt personnummer. Mitt namn. Mitt sätt att uttrycka kön. Men inte det avgörande, vem jag är. I en intervju med ett antal äldre transpersoner i New York Times för ett par år uttryckte en av dem, Michelle Marie, 62, det så här:
”I remember my therapist asking me, “What kind of a woman do you want to be after you transition?” And she made me go home and think about it, and I went back and I said, “I don’t have to think about that. I’ve always been that woman.” It’s only now the outside matches.”

Ann-Christine Ruuth

Hur det gick när kyrkoherden blev bönhörd

Foto: Lina Alriksson

Denna dag för 40 år sedan, den 4 juni 1978 prästvigdes jag i Växjö Domkyrka tillsammans med 10 män av biskop Sven Lindegård. Fyra decennier. Jag tänker då och då på hur mycket som har förändrats sedan dess. Och i det här sammanhanget tänker jag inte på mobiltelefoner och annat pjoller utan på vad det innebar att vara präst och hur kyrkan såg ut.

När jag under senare år mött unga nyblivna präster har jag inte kunnat låta bli att tänka på hur mycket svårare det är att vara präst nuförtiden. När jag prästvigdes föreföll allting så självklart. Prästrollen och arbetsuppgifterna var tydligt avgränsade. Det fanns en gemensam föreställning om vad en präst var. Kanske framförallt vad en präst inte var, vilka gränser som fanns. Och prästen var en auktoritet. Att komma ut (!) som präst var, som någon har beskrivit det, förknippat med ungefär samma känsla som att för första gången sätta sig bakom ratten i en mycket snabb bil.

Allt tycktes så självklart. Det gällde inte minst gudstjänsten. Präster, även jag, har under senare år grubblat mycket över hur en gudstjänst ska utformas och prövat alla möjliga varianter. När jag blev präst  var allt sådant icke-frågor. Hur gudstjänsten skulle utformas framgick av handboken i minsta detalj, med anvisningar som ”prästen vänder sig mot församlingen”, ”församlingen faller på knä eller böjer sig ned” (vid syndabekännelsen). Jo, nu har vi förvisso en ny kyrkohandbok, men med oändligt många fler alternativ än då. Och utan anvisningar om att sitta, stå eller knäböja.

Hade någon tagit upp frågan om ett könsneutralt språk, att till exempel undvika patriarkala ord och uttryck som Herre eller ”kära bröder” tror jag det hade blivit ett ärende för domkapitlet om en sådan präst verkligen kunde få tjänstgöra i Svenska kyrkan.

HBTQ var en totalt okänd förkortning. Frågor som rörde homosexualitet förekom överhuvudtaget inte. Jo vi kände till präster som ”nog” var homosexuella, något som vi andra rättrogna ansåg vara ett bevis på ett allvarligt syndigt leverne. Transpersoner var däremot ett totalt okänt fenomen, även för mig. Att jag inte ville leva som man, det visste jag ju och kände djup skuld. Att det fanns ett ord för det och att jag var långtifrån ensam, det hade jag ingen aning om. Hade jag nämnt något om detta för biskop Lindegård är det högst osannolikt om jag hade blivit prästvigd denna (även då) soliga junidag.

Fortfarande var det möjligt att bli präst och vara motståndare till kvinnliga präster, det var jag och de flesta av mina prästvigningskamrater ett tydligt bevis på. Och för de flesta av oss var ”motståndet” inte resultatet av grundliga studier av skriften utan en del av den kyrkliga kultur som vi vistades i. För min del skulle det dröja runt 20 år innan den äntligen rann av mig.

Att få vara präst har ändå varit, och är, fantastiskt. Tänk vilken förmån att få gå till jobbet och inte en enda gång känna leda. Att få möta människor i både glädje och sorg, vilket förtroende! I mitt arbete som präst har det inte varit en enda dag som varit en annan lik. Jag har haft stora förutsättningar att få forma mitt arbete, utan bestämda arbetstider. Inte alltid enkelt förstås. Jag minns mina första år som ansvarig för två små församlingar. Medarbetare hade jag inga utöver kantorn som jag bara träffade på söndagarna och vid begravningar och så kyrkvaktmästaren. Ville jag vara ledig en söndag, vilket jag hade rätt till 10 gånger om året fick jag ordna en vikarie på egen hand. Efter att utan resultat ha ringt ett dussin pensionerade präster gav jag oftast upp. Arbetet var sannerligen inte alltid lätt ibland var jag helt slut av alla gudstjänster, förrättningar och annat. För att inte tala om pastorsexpeditionen där jag skulle skriva ut personbevis, hantera in-och utflyttningar och allt sådant som nu sedan många år sköts av Skatteverket. Men trots en tuff arbetssituation var det aldrig, aldrig tråkigt. Ibland ordentligt utmanande, men alltid, eller nästan alltid, meningsfullt.

Däremot har jag nästan alltid känt mig otillräcklig. I samtalet med djupt sörjande, i mötet med frågvisa konfirmander, i predikandet där jag nästan alltid känt att jag aldrig riktigt fick sagt det jag ville eller borde ha sagt. Egentligen finns det anledning att fråga hur någon överhuvudtaget kan ta på sig uppgiften att säga något om det heliga, om det som ingen av oss vet något om, i den vedertagna betydelsen av att veta. Så varför? Därför att jag var vigd att vara präst, att jag inte gjorde detta på eget bevåg. Och att jag litade på, var tvungen att lita på, att den Gud jag talade om ändå på något förunderligt sätt kunde använda mig och mina ord. Låter det alltför fromt? Jag har inget annat sätt att uttrycka det. Utan den övertygelsen hade jag slutat vara präst för länge, länge sedan. Ibland hände också sådant som stärkte mig i den övertygelsen. Till exempel de där söndagarna när jag slet av mig alban (den där långa vita särken) i sakristian efter gudstjänsten och kände mig tillintetgjord över den i mitt tycke fullständigt värdelösa och tomma predikan jag levererat, ett totalt snömos. Då, och oftast då, kunde det hända att någon efteråt kom fram och sa ett särskilt tack för att jag hade sagt något som för den personen var till tröst, till stöd, till hjälp.

 

Foto: Lars Rindeskog, Kyrkans Tidning

Men ska jag svara på vad som för mig varit det mest centrala så är det nog mässan, nattvarden. Att få räcka Jesus i bröd och vin till människor har varit och är en oerhörd förmån. Kanske framförallt därför att jag vet, och alltid vetat, att i detta är prästen oväsentlig. Oavsett mina förmågor eller brister så får alla del av Jesus själv. Det fanns i den gamla, och inte längre gällande kyrkolagen från 1686 en förordning om att när prästen blev gammal och ”skälvohänter” så skulle en adjunkt förordnas att hålla kalken, bägaren, åt honom så inte vinet spilldes ut. Någon har med all rätt påpekat att det kan finnas fler skäl än ålderdom för att prästen skulle ha blivit darrhänt. Till exempel att han äntligen förstod vad det faktiskt var han höll i sina händer.

 

Jag är lyckligtvis fortfarande präst, även om jag inte längre har någon prästtjänst i en församling utom när jag undantagsvis rycker in och leder en gudstjänst. Men jag ser med stor tacksamhet tillbaka på alla de här åren. Och förundras över alla unga präster som kommer. Så otroligt duktiga de är! Och frimodiga. Hoppas de skall få minst lika många goda prästår som jag.

Varför blev du präst? Den frågan ställer ofta konfirmander av någon anledning. Och mitt svar är att jag inte vet. Bara att jag , utan att veta, har övertygelsen att Gud ville ha det så. Min konfirmation var av den gammaldags oändligt tråkiga sorten med mycket utantillärning av psalmer och katekes. Jag har inte några positiva minnen av den. Men jag minns, med stor tydlighet, den dag när vi konfirmander var samlade i kyrkan och satt i en av bänkarna under predikstolen i Söraby kyrka. Kyrkoherden talade allvarligt till oss. Vad han sa minns jag inte. Med ett enda undantag. ”Det är varje konfirmandprästs största glädje om någon av hans konfirmander väljer att bli präst.” Vila i frid, kära kyrkoherde Sellgren. På den punkten, åtminstone, blev du bönhörd.

Soli Dei gratia.

Ann-Christine Ruuth

Sju skäl för trans i kyrkan

Här får du sju goda skäl för en
transinkluderande församling

 1. Transpersoner finns i varenda församling.
  Vänta inte på att de skall komma. De är redan där! I kyrkbänken, bland konfirmanderna, i ungdomsgruppen. Men de blir sällan inkluderade, sedda, tilltalade, delaktiga. Ofta sedda på med misstro.
 1. Transpersoner tillhör en utsatt och stigmatiserad grupp.
  Att överskrida könsnormer möts inte sällan med både ogillande och våld. Varje dag misshandlas, fängslas och mördas transpersoner över hela världen. Värst är förhållandena i starkt patriarkala samhällen med en utpräglad machokultur. Men även i Sverige hånas, förlöjligas och kränks transpersoner dagligen både på gatan och i media. Det bidrar starkt till att många transpersoner leverisolerat och har dålig fysisk och psykisk hälsa.

 

 1. Andras domar och kyrkans tystnad gör ont.
  Många transpersoner har en djup och stark gudstro. Men många lever också med starka känslor av skam och skuld, av att vara ”fel”. Till det bidrar inte minst många kristnas fördömande inställning. Det är inte ovanligt att transpersoner får höra att de ”sätter sig upp mot Guds skapelseordning” och att ”Gud avskyr att en man klär sig i kvinnodräkt”. Det svåraste är kanske ändå den tystnad som omger transpersoner från kyrkans håll. Att ”gå till kyrkan” är därför inget självklart val.

 

 1. Låt församlingen bli en tryggare plats för transpersoner. Och andra.
  Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus” (Luk 15:1) Nära Jesus var det lätt att andas. Det var en trygg plats, långt borta från andras hån och fördömanden. En församling som tydligt inkluderar även transpersoner i gemenskapen, blir en trygg plats också för andra som känner porten trång och tröskeln hög till Guds hus. Och finns det inte plats för transpersoner, för vilka finns det då plats?

 

 1. Transpersoner hjälper oss at
  t upptäcka mångfalden

  Att transpersoner utmanar beror i hög utsträckning på att de överskrider den tvåkönsnorm som samhället skapat. Eller var det Gud? Transpersoner kan hjälpa församlingen till normmedvetenhet och en djupare förståelse av mångfalden i Guds skapelse.

 

 1. En inkluderande församling gör evangeliet tydligt
  Att tydligt inkludera transpersoner när alla välkomnas till kyrkan innebär framförallt att tydliggöra evangeliet, det glada budskapet om ”frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet.” (Luk 4:18)

 

 1. En bättre plats för alla.
  En församling som tydligt välkomnar dem som står utanför normen är en församling för alla. Inkludering är inte att föra någon in i det som redan finns. Inkludering är att skapa en ny plats, en bättre plats för alla.

 

Så här kan din församling bli transinkluderande

Gör som Harplinge, Staffanstorp, Nacka, Nyköping, Ljusdal och ett antal andra församlingar. Ge alla medarbetare och gärna också förtroendevalda och andra frivilliga medarbetare transkompetens. Det innebär bland annat att vi

 • tar en titt på de normer som styr mycket av vårt tänkande kring kön, manligt och kvinnligt.
 • funderar över hur  många kön det kan finnas, och var könet egentligen sitter.
 • går igenom de vanligaste transorden som ”transvestit” och ”transsexuell” och lär oss vad de står för, liksom andra former av könsöverskridande uttryck.
 • ser vad bibeln har att säga om manligt och kvinnligt, om hur Jesus mötte människor, i synnerhet dem som stod vid sidan av.
 • lär oss en enkel ”transetikett”, hur jag kan möta transpersoner så att de känner sig välkomna
 • funderar över hur gudstjänster och andra samlingar kan göras mer transinkluderande.
 • kollar lokalerna. Vad berättar ni på anslagstavlan? Har ni könssegrerade toaletter?
 • tar en titt på församlingens hemsida. Vill ni vara transinkluderande ska ni berätta det.

 

Hur lång tid kan det ta? 

Egentligen kan det ta hur lång tid som helst, för när samtalet väl kommit igång upptäcker vi snabbt att det här inte bara handlar om några andra, utan om oss allesammans, vilka vi är och vilken slags församling vi vill vara. En halvdag är det minsta, men bäst är en heldag. En heldag ger mer utrymme för samtal och reflektion och det är ofta av avgörande betydelse för fortsättningen.

Vill ni ha hjälp att komma gång?

Låt oss prata om saken! Skriv eller ring.

info@acruuth.se  0727-44 60 83

 

 

Till man och kvinna skapade han dem. Och?

 

Och Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han dem. Jaha. Men vad betyder det? När jag tar del i media av vad olika personer har att säga om dem som inte är tillfreds med det kön de tilldelades vid födelsen häpnar jag över okunnigheten och det ibland oerhört råa språket. Föräldrar som vill stötta barn som kämpar med sin könsidentitet får veta att de misshandlar sina barn. Transpersoner hånas, kränks och blir inte sällan utsatta för våld. Och många får veta att de bara inbillar sig saker eller är lika sjuka huvudet som den som inbillar sig vara en hund. Och presidenten i USA häller vatten på kvarnen: Transpersoner är till skillnad från andra medborgare, absolut inte lämpade att tjäna sitt land i det militära. Listan kan göras lång, mycket lång.

Det fanns en tid när den allmänna uppfattningen var att jorden är platt. Det fanns en tid när kvinnan ansågs fullkomligt oduglig till annat än hushållsarbete och inte lämpade sig för högre utbildning. Det fanns en tid när det var en allmänt omfattad ”sanning” att homosexualitet var en mentalsjukdom som kunde botas med rätt åtgärder. Nu vet vi bättre, tack och lov.
På massor av områden lär vi oss mer. Vi går vidare och gör nya upptäckter både om oss själva och den värld vi lever i. Det är hög tid (högtid) att fler lär sig mer om vad det innebär att vara människa och vad vi menar med ord som ”kvinna” och ”man”.

För den som vill höja sig en bit över president Trumps nivå och ta en stund åt att fördjupa sig något i detta (och det vill du väl?!) ger jag här en text författad av ett australiskt forskarteam som sysslar med att utforska intersexualitet, eller som det heter inom vården, disorder of sex development. Som en ren service har jag försökt mig på en översättning till ärans och hjältinnornas språk.

”En persons kön är grundläggande en beskrivning av hens reproduktiva anatomi, typiskt manlig eller kvinnlig, medan genus hänför sig till en persons självbild, vanligen maskulin eller feminin; de är inte nödvändigtvis förbundna med varandra, eller till sexuell inriktning. Kön, genus och sexuell inriktning är inte binära begrepp, snarare har vart och ett många variationer.

Det kan vara bra att skilja mellan fyra olika begrepp: kromosomkön (t ex XX, XY och andra), biologiskt kön (t ex manligt med testiklar, kvinnligt med äggstockar, eller annat), genus (t ex maskulint, feminint och andra) och sexuell inriktning (t ex heterosexuell, homosexuell eller andra).

Ordet ”genus” (eng. gender) används ibland som en omskrivning av ”kön” och ibland också för att hjälpa till att skilja mellan ”kön” i betydelsen ”kroppsliga kännetecken” och ”kön” i betydelsen ”sexuell aktivitet”. Men kön och genus har specifika betydelser och är inte inbördes utbytbara.

Kön är den term som beskriver huruvida en person har anatomiska kännetecken som är manliga eller kvinnliga eller bådadera.
Genus, som för det mesta har att göra med psykologiska aspekter av självbild och socialt beteende, är komplext och bristfälligt förstått. …

På samma sätt kan en persons sexuella inriktning ha genetiska och sociala komponenter, men är inte direkt påverkade av kromosomer eller biologiskt kön. 

Det är viktigt att påpeka att dessa fyra dimensioner inte alltid passar ihop i en enskild individ. Så är det till exempel möjligt att ha en manlig person som har kromosomerna XX och inte XY och en fysiskt kvinnlig person som identifierar sig med manligt beteende.
Dessutom har vart och ett av dessa fyra karakteristika (kromosomer, biologi, genus, sexuell inriktning) mer än två möjligheter, precis som det finns många nyanser av grått mellan svart och vitt. Så är det till exempel möjligt för en person att befinna sig var som helst på skalan mellan manlig och kvinnlig, eller att ha både maskulina och feminina aspekter i sin genusidentitet eller beteende.
Eftersom dessa fyra karakteristika inte nödvändigtvis är länkade, och vart och ett av dem har många möjligheter, blir resultatet att det finns många, många möjliga kombinationer i den mänskliga befolkningen.”

Källa: dsdgenetics.org

Allt fler finner precis som jag uppdelningen av befolkningen i ”män” och ”kvinnor” i många fall ovidkommande eller onödig. Somliga vill införa ett tredje, icke-binärt kön. För min del önskar jag inte en sådan utveckling. Ett tredje kön skulle bara ge legitimitet åt uppfattningen att det finns något sådant som en hundraprocentig man eller hundraprocentig kvinna. Det är denna föreställning som vi alla utan undantag medvetet eller omedvetet försöker leva upp till. Eller kanske medvetet försöker avhålla oss ifrån. Men i alla möjliga avseenden är vi alla icke-binära, vi bär alla med oss i våra kroppar, i vårt medvetna och omedvetna, vårt sätt att vara och bete oss, såväl manligt som kvinnligt, maskulint som feminint. Till man och kvinna skapade han dem. Kanske är det först när vi på allvar vågar bejaka och som vi kan ge fullt uttryck åt mångfalden i Guds skapelse.

Ann-Christine Ruuth

Jesus i Prideparaden

I mitt jobb som föreläsare har jag medverkat vid pridefestivaler på en mängd platser över hela landet. Tyvärr är det inte så ofta jag har möjlighet att gå med i den avslutande paraden. Men häromveckan gick jag i en medelstor svensk stad tillsammans med tusentals andra. Hela paradvägen var på båda sidor packad med glada människor som viftade och hurrade. Känslan var fantastisk! Och jag blev så oerhört glad att detta numera händer nästan överallt i vårt land och inte bara i storstan.

I många städer har Pride blivit en del av det som utmärker orten. Pride är något som görs tillsammans: Kommunen, landstinget, näringslivet, idrottsvärlden, alla är med. Och kyrkan, skulle jag vilja tillägga men kommer av mig. För när jag i den här paraden ser mig omkring bland dem som går under Svenska kyrkans paroll finner jag bara en liten skara människor. De är förvisso mycket glada och entusiastiska men bland dem hittar jag knappast en enda av prästerna på orten.

En avsevärt mindre församling en bit från tätorten kommer med en stor skara, alla i likadana färgglada T-shirts, och med kyrkoherden i spetsen. En bidragande anledning är nog att i denna församling har de, råkar jag veta, jobbat målmedvedtet med att öka kunskaperna och förståelsen om HBTQ.

Hej präster, vart tog ni vägen?

Jag vet att Svenska kyrkan i staden brukar bidra med en summa pengar till olika arrangemang under prideveckan. Gott så. Men som i så många andra sammanhang är det inte pengarna som är det viktigaste, det är den personliga närvaron. Och den skall inte underskattas!

Så hur kan det komma sig att när hela civilsamhället med kommunstyrelsens ordförande och landshövdingen i spetsen visar sitt engagemang och personliga närvaro då väljer prästerna i staden att göra något annat? Det kan tilläggas, tyvärr, att så här förefaller det, enligt min erfarenhet, vara på många håll. Det är en liten skara entusiaster som driver frågor som har med HBTQ att göra och när det är dags för Pride är det också dessa som kommer från kyrkan och nästan ingen annan. Och kyrkoherden och de flesta av prästerna lyser nästan alltid med sin frånvaro.

Naturligtvis går det ju att invända att det är ju ändå så många andra som kommer. Och alla vet ju ändå var kyrkan står. Eller? Men när det gäller arbetet för människors lika värde går det inte att delegera ansvaret till några andra. Vi har alla ett gemensamt ansvar att verka för öppenhet och frihet. Inte heller går det att hänvisa till något som beslutats vid ett sammanträdesbord och kanske formulerats i ett vackert uttalande. Det är handlingen som räknas. Och jag tror att det är en mycket grov felbedömning om en tror att synligheten i form av till exempel prästers personliga närvaro inte har någon betydelse.Präster representerar för de flesta människor kyrkan. Och Jesus, kanske ska tilläggas. När präster är frånvarande innebär det  att kyrkan sviker människor som på så många sätt behöver ett tydligt stöd. Och Jesus får gå på egen hand.

Den som eventuellt tror att motståndet mot homosexuella och transpersoner är övervunnet i Sverige har dessvärre fel. Folkhälsomyndigheten publicerade häromåret en undersökning om transpersoners livssituation. Den visade att bara 10% ansåg att de kunde leva fullt ut i enlighet med sin transidentitet. Många kämpar med självmordstankar och avstår från socialt liv av rädsla för att bli hånade och kränkta. Ivar Arpi, ledarskribent i Svenska Dagbladet, ger i en artikel  häromdagen (15/5) med rubriken ”Låt homofoberna kliva in i garderoben i stället” en rad exempel på hur homofobin är långtifrån död.  I mina hemtrakter fick vi för inte så länge sedan ett tydligt exempel på det när den främste kyrkopolitikern i Växjö Stift, Bruno Edgarsson, i en intervju klargjorde sin mycket negativa hållning och att kyrkan inte borde delta i något Pridearrangemang. Han fick snabbt erfara att det inte var den allmänna meningen bland andra kyrkligt förtroendevalda och fick lämna sina uppdrag.

Jag tror och hoppas att det är mycket få präster som tycker att Bruno har rätt. Men när prästerna är pridefrånvarande får Bruno rätt i alla fall. Den goda nyheten är att det finns möjlighet till omvändelse, för Bruno, för präster och alla andra, om inte annat så till nästa års upplaga av Pride. Kära prästkollegor, kom! Ni behövs!

Ann-Christine Ruuth

Dragshow ingen draghjälp för transpersoner

After Dark gör sina sista framträdanden berättades det om i en tråd på FB. Frågan ställdes om dragshow i allmänhet och After Dark i synnerhet gjort livet lättare eller ej för transpersoner. De flesta som yttrade sig i tråden var helt på det klara med att det var uteslutande positivt för transpersoner med drag. Tillåt mig att förhålla mig tveksam.
I boken ”Rundgång. Genus och populärmusik” skriver Hillevi Ganetz, professor i genusvetenskap, att män har ett större spelutrymme vilket kan ”förklaras som att en man alltid blir sedd som en man, så länge det finns ett manligt kännetecken, medan en kvinna inte blir sedd som en kvinna om hon uppvisar ett manligt kännetecken. Konsekvensen för ett scenframträdande är att en man (till en viss gräns) kan leka med feminitet så länge det framgår att han är man medan en kvinnas gräns för lek med maskulinitet är mycket snävare. Eller annorlunda uttryckt: en manlig artist som leker med det som kulturellt uppfattas som feminint kan passera, medan en kvinnlig artist som leker med det som kulturellt uppfattas som maskulint inte passerar.” (s. 139) Som exempel nämner Ganetz Ola Salo, Thomas diLeva och After Dark. Vi kan tillägga bl a Conchita Wurst och mellokända Dismissed. Conchita Wurst blev för övrigt närmast utnämnd till transpersonernas skyddshelgon efter sitt framträdande i Eurovisionsschlagerfinalen. Men Conchita är en scenfigur och inget annat och som dessutom nu måste ”dö” förklarar Conchitas alter ego Tom Neuwirth i en intervju tidigare i år enligt Aftonbladet.

Tack för hjälpen? Tror inte det.

Ganetz menar att det är viktigt att alltid betrakta alla framställningar av genus med kritisk blick. Och det är den kritiska blicken jag oftast saknar när dragshow m fl  artister hyllas som härförare för transpersoner när de på scen antagit kvinnliga attribut som smink och kläder.
Jag skulle vilja påstå att särskilt för transkvinnor som ofta för en ibland tröstlös kamp för att bli accepterade som de kvinnor de uppfattar sig som gör dragshow tillvaron snarast svårare. ”Du byter väl om när du kommer hem?” som den kvinna frågade efter att jag föreläst om kön, könsidentitet och trans i två timmar. Dragshow förstärker nämligen den mycket vanliga och svårutrotade uppfattningen att trans inte är något än en utklädningslek.
Och eftersom dragshow nästan uteslutande handlar om män som personifierar en schablon av kvinnlighet överförs detta på transkvinnor. Det spelar ingen roll hur mycket transkvinnor än jobbat på att utplåna varje drag av manlighet, lyser minsta tecken på ”man” igenom blir de genast kategoriserade som män. Det är förvisso inte lätt att vara transman heller, men jag vill påstå att tillvaron för transkvinnor är svårare av det enkla skälet att de delar alla andra biologiskt födda kvinnors villkor att leva upp till den ouppnåeliga schablonen ”kvinna”. Bara med så mycket mindre naturliga förutsättningar.
Så när nu Pridesäsongen drar igång på allvar och nästan varje pridefestival ser det som en självklarhet att ha en dragshow på programmet, önskar jag att ansvariga tar ett steg tillbaka och kritiskt ställer sig frågan varför.
Ann-Christine Ruuth
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/a/wByjP/nu-pensionerar-sig-eurovision-stjarnan-for-gott-maste-doda-henne
Ganetz, H. m.fl. (2009) Rundgång. Genus och populärmusik. Göteborg och Stockholm: Makadam.

Och varför bekymrar ni er om kläder

Varför skulle jag (inte) sätta på mig en blommig skjorta? Några klädfilosofiska funderingar.

Tittar på Skam, den norska TV-serien som alla andra redan sett. Imponeras av hur välgjord den är och hur övertygande ungdomarna spelar sina respektive roller. De är karaktärer som sticker ut var och en på sitt sätt. Jag gillar kläder och kanske det är därför som jag tycker att Noora sticker ut mer än de andra. Hon är (oftast) så påfallande välklädd. Inte överdrivet eller utmanande, men medvetet och stilrent, medan de andra mest tycks ha tagit det plagg som låg närmast. Själv brottas jag med en blommig skjorta. Mer om den senare.

Sommaren 2010 ägde jag inte ett enda damplagg. Och bums uppstår frågan vad som är ett ”damplagg”. Men låt oss just nu bara konstatera att jag här avser plagg som säljs i butiker som anser sig saluföra kläder för kvinnor. Jag bestämde mig för att ta professionell hjälp och vände mig till en personal shopper på Åhléns City i Stockholm. Hennes första fråga var: Vilken stil har du? Jag hade aldrig funderat över frågan om min stil, men visste bestämt ”inga volanger, spetsar eller blommor”. Typiskt kvinnliga attribut kanske du tänker. Men nu var det ju just ”kvinnliga” kläder det var frågan om, så varför inte?

Vad det handlar om!

Det är kläderna som gör mannen sägs det. Men hur är det med kvinnan? Frågan fick för mig förnyad aktualitet när jag nyligen blev tillfrågad om att medverka i ett modereportage. Jag skulle inte bara framträda på bild i några utvalda plagg utan även ge något slags svar på frågan vad som menas med kvinnlighet. Och just när det gäller kvinnors mode tycks frågan om kvinnlighet vara ständigt närvarande. Vem ställer nånsin frågan hos Dressman om vilka kläder som är manliga?

Vad menar vi egentligen när vi talar om kvinnligt mode? Är det former, mönster eller material? Är det kläder som framhäver den kropp som förmodas vara kvinnlig, med insvängd midja och framhävd byst? Men långtifrån alla kvinnor har en smal midja eller påfallande byst. Eller är det så att det vi menar med kvinnliga kläder är de som (majoriteten) män inte bär? Kvinnligt mode är i så fall inget i sig utan bara en motsats till manligt mode, det vill säga kläder gjorda för att säljas till män. Men samtidigt är det ju så att kvinnor alltid har tagit för sig av sådana kläder och gjort dem till sina: långbyxorna, kavajen, kostymen, rocken, trenchcoaten för att nämna några exempel. Det motsatta är fortfarande en ovanlighet. Är kanske ”kvinnligt mode” ingenting annat än en föreställning, en fiktion?

Ofta när jag går in i en klädbutik möts jag av en expedit som vänligt undrar vad för plagg jag letar efter. Mitt svar är för det mesta att det vet jag när ser det. Jag är nästan aldrig på jakt efter ett särskilt plagg utan mera efter det där som klickar till. Som regel lämnar jag butiken utan att ha känt minsta lilla klick. Kanske finns här en skillnad mellan manlig och kvinnlig shopping. Män köper kläder när de behöver det, därför att de gamla är just gamla. Kvinnor har andra drivkrafter.

Nu står jag där oväntat med en blommig skjorta, till på köpet i ett tunt halvgenomskinligt tyg. Den är från danska Gestuz och priset är knappast H&M. Jag upptäcker till min förvåning att det klickar. Jag som bestämt visste att några blommiga kläder vill jag inte ha tycker plötsligt att just den här skjortan är snygg. Den klickar! Varför tycker jag det? Och varför tycker jag det nu, till skillnad från innan? Är det bara för att den är dyr och inte kommer från Cellbes postorder?

Nu kan jag nästan höra för mitt inre öra hur du, käre/a läsare, otåligt undrar vad som är problemet. Köp skjortan eller låt bli! Men för mig blev frågan mer filosofisk. Vad är det egentligen som gör att jag (eller du) attraheras av ett plagg och tycker att det är snyggt och stundtals dessutom är beredd att betala ett pris som egentligen är alldeles för högt? Och vad är det som gör att vi är beredda att avstå eller attraheras av plagg på grund av en föreställning om deras förmodade manlighet eller kvinnlighet?

Frågan om människans fria vilja har sysselsatt teologer och filosofer genom årtusendena. Hur svår den är blir sällan så tydligt som när vi skall köpa våra kläder. Nå, köpte jag skjortan eller inte? Jo det blev så här, att…

Ann-Christine Ruuth

X