• Föreläsning är ett ord som för tanken till skolsalar och långa monologer. Glöm det! Jag skulle hellre kalla mina föreläsningar dialoger eller samtal. Den traditionella frågestunden efteråt har jag slopat och inbjuder åhörarna att ställa sina frågor direkt under föreläsningen. Det fungerar alldeles utmärkt!

En föreläsning med mig tar åhörarna med på inte bara min livsresa utan i hög grad också sin egen. Vad innebär det att vara människa? Kan jag vara mig själv, den jag är, på mitt arbete eller därhemma? Den ger också möjlighet att fundera över vad vi egentligen menar med kön, med manligt  och kvinnligt. Deltagarna får också grundläggande kunskap om vad som menas med till exempel en transvestit eller en som är transsexuell.

Jag vill helst ha två timmar till mitt, och åhörarnas förfogande, eftersom min framställning bygger på möjlighet till dialog och reflektion.

Jag har  normer, könsidentitet och trans som huvudtema men en föreläsning kan se olika ut beroende på sammanhanget – företag, skola, kyrka osv.

Här kan får du ett smakprov

Identitet.

Vad är det att vara människa? Vem är jag egentligen? Vad vet vi om varandra? Hur stora är möjligheterna att få vara den en är i ens egen livssituation? Ovanligheter – hot eller möjlighet, tillgång eller problem? Hur kan vi förändra tillvaron mot större öppenhet också för det som vi inte förstår eller är ovanligt?

Varför skrattar vi åt en karl i  klänning?

På senare tid har transbegreppet kommit allt mer i fokus. Men vad står det för? Vad menas med en transperson?  Hur kan man säkert veta vilket kön en människa har? Kan man verkligen byta kön? Hur många kön finns det förresten? Vad är en transvestit? Frågorna berör också hur vi ser på manligt och kvinnligt, vilka könsnormer vi använder etc.

Hur mår transpersoner?

Hur är det egentligen att vara transperson i Sverige idag? Hur ser livet ut för den som är transsexuell eller våga uppträda som transvestit offentligt? Vi lär oss hur transpersoner vill bli bemötta och hur en arbetsplats och samhället i stort kan bli mera välkomnande.

Transperson på jobbet – hur gör jag som chef?

Jag vet vad chefen betyder för öppenhet på jobbet. Jag har själv varit chef och verksamhetsansvarig i 20 år. Chefsskapet har ofta också inneburit ett personalansvar. Grundläggande transkunskap som i föreläsningen om transpersoner, men kompletterat med konkreta råd om hur jag som arbetsgivare och/eller personalansvarig kan bidra till att skapa trygghet på jobbet för såväl den som är transperson som för medarbetarna. Vi går igenom vad diskrimineringslagstiftningen har att säga om könsöverskridande identitet och uttryck  och samtalar om trans på jobbet som hot eller möjlighet .

Trans i kyrkan

”Alla är välkomna till kyrkan” brukar det heta. För transpersoner är det inte lika självklart. Men transpersoner finns i varenda församling. Läs mer om en transinkluderande kyrka här!

Trans i skolan

Att vara ung och avvika från normen är ofta svårt när regeln är att passa in och vara  som alla andra. Men för många unga är frågor som ”vem är jag?”, ”Hur kan jag vara mig själv i skolan?” mycket brännande, det gäller inte minst unga transpersoner. Att få möta en vuxen som inte lever enligt normen kan på många sätt vara befriande. Läs mer om trans i skolan här!

X