Det går säkert att komma ut på ditt jobb. Men går det att komma in?

HBTQ-personer finns på snart sagt alla arbetsplatser. De är en utsatt grupp i samhället och fördomarna är många. Det gäller inte minst transpersoner. Att komma ut på arbetsplatsen är för många svårt, för att inte säga otänkbart. Mycket energi får läggas på att gömma undan sig själv, energi som istället kunde fått läggas på arbetet. Värdeord och policydokument är viktiga men om det stannar vid ord blir de i själva verket betydelselösa. Höj ribban och ge dig själv och dina medarbetare den kunskap ni behöver för att möta andra och varandra med respekt och omsorg. Här får du tre förslag:

Två timmar

Snabbkurs i HBTQ med fokus på transpersone. Fokus på kön, könsnormer, manligt och kvinnligt. Föreläsningen går igenom begrepp som könsmaktsordning, HBTQ, #metoo.

Halvdag (3 h)

Samma innehåll som tvåtimmarsföreläsningen men mer utrymme för interaktion och reflektion. Praktiska förslag för hur en arbetsplats kan bli konkret transinkluderande beroende på situation (skola, kyrka, vårdinrättning etc.)

Heldag (6 h)

Förmiddagen har samma innehåll som halvdagen (ovan). Eftermiddagen ägnas åt fördjupning och fortsatt samtal i form av gruppövningar med olika innehåll. Vi försöker ta tempen på vilka normer och värderingar som råder på arbetsplatsen, särskilt med tanke på kön. Hur kommuniceras företagets/organisationens inställning till HBTQ? Och hur går vi vidare?

Min målsättning är att en utbildning, kort eller lång, skall utformas så att den passar era specifika behov. Tag kontakt så kan vi resonera om ett upplägg som passar er.

Chefer och HR-ansvariga

har en nyckelfunktion i arbetet för den öppna arbetsplatsen. Jag har själv 20 års erfarenhet som chef så jag vet.  Ett utbildningstillfälle kan även utan svårighet utformas med särskild inriktning på arbetsgivarens ansvar, möjligheter och svårigheter.

Alla är välkomna till kyrkan! Eller…?

Vill du att ALLA utan undantag, även transpersoner, skall veta att de är mer än välkomna till församlingen måste det till kunskap och förståelse, hos såväl anställda som förtroendevalda. Det gäller förstås också i vidare mening alla som i församlingen är engagerade i att möta människor, t ex kyrkvärdar.

Varje församling, är unik. Därför lägger jag gärna upp innehållet i en utbildning så att den passar för er! Tag gärna en kontakt så kan vi gemensamt diskutera ett upplägg som blir så bra som möjligt.

X