Hur många transpersoner finns det på ditt jobb? Eller i din församling?

Svaret är nog att ingen vet. Inte du och ingen annan heller. Att vara en transperson är något som de flesta tiger med, oftast på grund av rädsla och skam. Men en kan vara tryggt säker på att transpersoner finns på varenda arbetsplats och i varenda församling i hela landet.

Att gå och bära på en hemlighet, att inte få lov att vara den man är helt och fullt, begränsar en människas liv. Det gör henne oftast också till en mindre effektiv medarbetare. Vi talar ofta om ”ett öppet arbetsklimat”, att det är viktigt att trivas och känna sig accepterad på sitt arbete. Lika mycket talar man i kyrkan om att ”alla är välkomna”. Numera har vi också en diskrimineringslagstiftning som är mycket tydlig med att ingen skall diskrimineras på grund av kön, ålder, sexuell inriktning, etnicitet etc. Inte heller på grund av ”könsöverskridande uttryck” som till exempel att man klär sig som det motsatta könet.  Det är en lagstiftning som gäller också i kyrkan. Men på alldeles för många arbetsplatser är klimatet eller kulturen sådan att det inte är tillåtet. Att det är så beror nästan alltid på bristande kunskaper.

På många arbetsplatser – skola, vård, service etc – ingår det i arbetet att möta människor på ett sätt som inte bara är korrekt utan också välkomnande, inkluderande. Hur jag möter den som är transperson är avgörande för om den personen skall känna sig välkommen.

 

Hur vill du att det skall vara där du arbetar?

20 år som kyrkoherde, chef och arbetsledare har lärt mig att förändring är möjlig. Det allra viktigaste i en sådan förändringsprocess är det gemensamma samtalet, där vi får möjlighet att dela våra tankar, synpunkter, värderingar med andra. Och ställa frågan: Hur vill vi att det skall vara där vi arbetar? Hur vill vi att det skall vara i vår församling?

En början till förändring i synen på trans kan vara en utbildningsdag, där vi får möjlighet att samtala om

  • vad vi menar med en öppen arbetsplats, en öppen församling
  • normer och värderingar
  • vad vi menar med ”kön”, hur många kön det kan finnas, vad som är manligt respektive kvinnligt
  • grundläggande transkunskap: vad är en transvestit, vad innebär en könskorrigering etc.
  • hur jag möter en transperson på rätt sätt
  • hur det är att vara transperson i Sverige idag
  • hur vi går vidare

Särskilt för kyrka och församling

För många transpersoner är kyrkan en svår plats att vara på och tanken på att delta i en gudstjänst är ofta främmande. Det beror på att transpersoner aldrig blivit ordentligt välkomnade, utan fått leva med att kyrkan betraktar dem som syndiga.  Även om de flesta idag kanske inte ser på trans som synd, lever synsättet kvar hos många. Framförallt är frågan nästan aldrig bearbetad i församlingen.

Vill vi att ALLA utan undantag, även transpersoner, skall veta att de är mer än välkomna måste det till kunskap och förståelse, hos såväl anställda som förtroendevalda. Det gäller förstås också i vidare mening alla som i församlingen är engagerade i att möta människor, t ex kyrkvärdar.

I en församling eller ett kyrkligt arbetslag är det givetvis också viktigt att reflektera över vad bibeln har att säga, vad kyrkan lärt och lär om hbt i allmänhet och trans i synnerhet.

Varje varje församling, är unik. Därför lägger jag gärna upp innehållet i en utbildning så att den passar för er! Tag gärna en kontakt så kan vi gemensamt diskutera ett upplägg som blir så bra som möjligt.

 

 

 

X